De Petteflet


De Raad van Bestuur en alle personeelsleden heten u van harte welkom in het Initiatief voor Buitenschoolse Opvang (IBO) 'vzw De Petteflet'.

De Petteflet is erkend door Kind en gezin en organiseert sinds 1986 in Paal en Beringen-centrum buitenschoolse opvang vóór en na de schooluren en op woensdagnamiddag, opvang tijdens de schoolvrije dagen en tijdens de schoolvakanties.

Wij richten ons tot kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs die naar school gaan in Paal en/of Beringen-centrum of er wonen.  Tijdens vakanties kunnen kinderen uit groot-Beringen gebruik maken van de opvang.

Voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte wordt een aanbod en aanpak op maat van het kind geboden, rekening houdende met de draagkracht van het kind, alle andere kinderen en de mogelijkheden in de opvang.

We eerbiedigen de rechten die gewaarborgd zijn bij het Verdrag inzake de Rechten van het kind en stellen onze werking open voor alle kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras, levensbeschouwing of politieke overtuiging.

Een team van deskundige begeleiders staat in voor een veilige en verantwoorde kinderopvang en voor het aanbieden van gevarieerde ontspanningsmogelijkheden in een kindvriendelijke omgeving.

Omdat wij een goede samenwerking met de ouders nastreven, geven wij u graag informatie over onze werking en over de afspraken die belangrijk zijn om de opvang te doen lukken.

Wij kijken uit naar je bezoek!